Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
09 Şubat 2022

2012/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Bakanlığımız bünyesinde kurulan Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) cinsel istismar mağduru çocukların adli süreçteki ikincil örselenmelerini engellemeyi ve mağdurun adli ve tıbbi işlemlerinin tek merkezde ve tek seferde yapılmasını amaçlamaktadır.

Çocuk İzlem Merkezlerindeki hizmet süreçleri Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine ve takip edilmektedir. ÇİM' lerde uygulamada yaşanan problemler veya talepler Genel Müdürlüğümüze bildirilmektedir. Belirlenen konularda çözüm önerilerinin alınması amacı ile çocuk cinsel istismarı alanında yürütülen bilimsel çalışmalarda tecrübeli akademisyenlerin katılımı ile 09.02.2022 tarihinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesi 3 nolu toplantı salonunda ‘Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Akademik Kurul’ toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Akademik Kurul toplantısı Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanı Doç. Dr. Cihan DÖĞER başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Esra ALATAŞ,  Prof. Dr. Veli DUYAN (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi), Prof. Dr. Betül ULUKOL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Birim Günay KILIÇ (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi), Doç.Dr. Selma Tural HESAPÇIOĞLU (Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi), Doç. Dr. Şükran Gülin EVİNÇ (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) ve Genel Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Birimi çalışanları katılmıştır.

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg