Ruh Sağlığı Hastaneleri ve Engelli Bakım Kurumlarında Tecrit ve Kısıtlama Kullanımını Sonlandırma Stratejileri Eğitici Eğitimi
12 Kasım 2021

Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen “Ruhsal Engelli Bireylere Yönelik Sosyal İçerme” projesi kapsamında, 20-24 Eylül tarihleri arasında “Ruh Sağlığı Hastaneleri ve Engelli Bakım Kurumlarında Tecrit ve Kısıtlama Kullanımını Sonlandırma Stratejileri Eğitici Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

Ruhsal engelli bireylere uygulanan tecrit ve kısıtlama uygulamalarını azaltmak için ruh sağlığı hizmetlerinde ve sosyal hizmetlerde uygulanabilecek farklı stratejiler üzerinde bilgi ve becerileri inşa etmek amacıyla düzenlenen eğitim programında, Proje Danışmanı Dr. Martin Zinkler ile katılımcılar tarafından gönderilen vaka örneklerinin sunumu ve vakalar üzerinden tecrit ve kısıtlama kullanımını azaltma stratejilerinin nasıl uygulanacağı tartışılmaktadır.

İlgili proje kapsamında düzenlenen eğitime Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanı Doç. Dr. Cihan DÖĞER ve Psikolog Didem YAZICI katılım sağlamıştır.

  • 01.png
  • 02.jpeg