overlay

08.04.2019 tarihinde 926 Sayılı Personel Kanunu ile ilgili mevzuat çalışması konulu toplantı yapıldı.


08.04.2019 tarihinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Milli Savunma Bakanlığının 926 sayılı TSK Personel Kanununda değişiklik teklif ettiği mevzuatın değerlendirilmesi için Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcı Av. Erol GÖKDÖL, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ali KARATÜRK, KHGM Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanı Faruk DUYMUŞ, Ek Ödeme Dairesi Başkanı Abdullah ŞEKER, KHGM Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Dairesi Başkanı Özkan ARSLAN, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Av. Melahat Elmas GAZİ, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mevzuat Dairesi Başkanı Mehmet AKÇAY ve Mevzuat Şube Müdürü Mly.Yb.Feride TOSUN, Milli Savunma Bakanlığı Yasama Şube Müdürü Bnb. Ali YILMAZ, Atama Koordinasyon Şube Müdürü Sağ.Yb.Tuncay ARSLAN ve Bakanlığımız KHGM Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı TSK Sağlık Hizmetleri Koordinasyon ve Yönetim Merkezi Birimi, KHGM Ek Ödeme Dairesi Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, KHGM Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Dairesi Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının diğer yetkililerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilmiştir.

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG