Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol
04 Nisan 2019

İçişleri Bakanlığı bağlı birimlerinin sunduğu sağlık hizmetleri alanında temel, koruyucu ve kurumsal sağlık hizmetlerinin ulusal sağlık mevzuatında yer alan standartlara göre yürütülmesi ve milli kaynakların etkin, ekonomik ve tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlanması için Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bağlı birimleri arasında yakın işbirliğinin temin edilmesi amacıyla "16.05.2018 tarihinde Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı arasında Sağlık Bakanlığı Tarafından İçişleri Bakanlığına Bağlı Birimlere Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Usül ve Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Protokol" imzalanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Protokol.docx