TSK Sağlık Hizmetleri Koordinasyon ve Yönetim Merkezi Birimi
05 Aralık 2019


BİRİM SORUMLUSU:

TUĞBA ARSLAN

 


TSK SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON VE YÖNETİM MERKEZİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 1. 6756 Sayılı Kanun İle MSB ve İçişleri Bakanlığından Devralınan Sağlık Tesisleri İle İlgili Koordinasyonu sağlamak.
 2.  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında, barışta, gerginlik ve buhran dönemlerinde, seferberlik ve savaş halinde Güvenlik Güçlerinin ihtiyaç duyduğu/duyacağı sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla Bakanlığımızca alınan her türlü tedbirin koordinasyonu yapmak ve aksaksız devamını sağlamak.
 3. Askeri sağlık hizmetleri alanında temel, koruyucu ve kurumsal sağlık hizmetlerinin sunumu noktasında Sağlık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yakın işbirliğini temin etmek, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine sunulan sağlık hizmetlerinin sisteme dayanan, etkin, kurumsal koordinasyonunu ve yönetimini sağlamak.
 4. S-1 ve S-2 görevi için TSK'ya tam veya kısmi olarak tahsis edilen Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, Milli Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığı’nın harekât ihtiyaçlarını dikkate alarak, askeri sağlık hizmetlerini barıştan itibaren planlamak ve koordine etmek.           
 5. S-1’den S-3’e kadar hastanelerde,  Seyyar Sahra Hastanelerinde, gemilerde görev yapacak Sağlık Bakanlığı personelinin niteliklerini ve alması gereken eğitimleri Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile birlikte belirlemek.
 6. Muvazzaf/sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er temini sağlık raporu işlemlerinin ve rapora itiraz işlemlerinin koordinasyonunu yapmak ve e-rapor uygulamasının Bakanlıklar arası koordinasyonunu sağlamak.
 7. TSK’nın icra ettiği tatbikatlarda (EFES tatbikatları vb.) personel, malzeme, araç desteğinin koordinasyonunu sağlamak.
 8. Yabancı ülkelerin (KKTC, Irak, Suriye, Somali, Sudan, Yemen vb.) tıbbi malzeme, personel, sağlık hizmet desteği talepleri konusunda koordinasyonu sağlamak.

2018 Yılında Yapılan Faaliyetler:

1.  Bakanlığımızla MSB arasında 07.02.2018 tarihinde “Sağlık Bakanlığı Tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Usûl Ve Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Protokol” imzalandı ve yürürlüğe girdi.

2. Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığı arasında 16.05.2018 tarihinde “Sağlık Bakanlığı Tarafından İçişleri Bakanlığına Bağlı Birimlere Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Usûl Ve Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Protokol” imzalandı ve yürürlüğe girdi.

3. Devir sonrası; Bakanlığımızca, teröristle mücadele harekâtı ve sınır ötesi harekâtlar kapsamında, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde konuşlu,  5 hastane;

- VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İskele Hizmet Binası),

-DİYARBAKIR Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi (Ek Hizmet Binası)

-HAKKARİ Devlet Hastanesi (Mehmetçik Hizmet Binası)

- ŞIRNAK Devlet Hastanesi (Mehmetçik Hizmet Binası)

-ELAZIĞ Eğitim ve Araştırma  Hastanesi (Rızaiye Ek Binası )

Sadece Güvenlik Güçleri personeline tahsis edilen hastaneler olarak hizmetlerini yürütmektedir.

            Ayrıca aşağıda belirtilen dokuz hastane ise bir bölümü izole edilerek kısmen TSK’ya tahsis edilerek Sınır Ötesi Harekâta Sağlık Hizmet Desteği sağlanmıştır.

 • ŞANLIURFA Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • AĞRI Devlet Hastanesi Karaköse Binası
 • GAZİANTEP Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • HATAY REYHANLI Devlet Hastanesi
 • ERZURUM Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi
 • YÜKSEKOVA Devlet Hastanesi
 • KİLİS Devlet Hastanesi
 • İSKENDERUN Devlet Hastanesi
 • HATAY Devlet Hastanesi

4. MSB ile imzalanan Protokol kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine sunulacak Sağlık Lojistiği Hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi için 81 İlde Koordinatör İdare ve İdare Yetkilisi belirlenmiştir.

5. İller düzeyinde alt protokoller imzalanarak Sağlık Müdürlüklerinde askeri yetkililerin muhatap alacağı birimler tespit edilmiş olup TSK tarafının talepleri eksiksiz karşılanmakta ve çalışmalar muntazam bir şekilde yürütülmektedir.

6. Eskişehir’de bulunan USAEM (Uçucu Sağlığı Eğitim Merkezi)’in kroki üzerinde de çizilip Bakanlığımıza sunulan, Hastane bahçesi içinde yer alan Merkezin etrafının tel örgü ile çevrilerek (ifraz) kullanım hakkının düzenlenecek bir protokol ile kendilerine devri taleplerinin değerlendirilmesi için oluşturduğumuz 4 kişilik heyet 30 Kasım 2018 tarihinde belirtilen Merkeze giderek mahallinde inceleme yapmış olup hazırlanmış olan Rapor değerlendirme aşamasındadır.

7. Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekatı ve Afrin Harekatları süresince Bakanlığımız tarafından personel, sarf malzeme, tıbbi cihaz, UMKE, 112 vb. her türlü sağlık hizmet desteği TSK’ya sağlanmış olup bölgede ki sivil halka ücretsiz sağlık hizmet desteği ve hibe kapsamında sağlık malzemesi desteği verilmiştir.

8. Menbiç Bölgesinde devriye gezecek helikopterlere Birimimiz Koordinatörlüğünde Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans donanımı ve personeli sağlanmıştır.

9. Girne Asker Hastanesine ve TMH bölgesine sağlık personel desteğimiz devam etmektedir.

10. TSK Sağlık Kurulu raporlarının e-imzalı olması için 09.01.2019 tarihinde Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı nezdinde eğitim düzenlenmiş olup Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi pilot uygulama uygulanacak hastane olarak seçilmiştir.