Dava ve İcra Takip Birimi
21 Aralık 2020


BİRİM GÖREVLİLERİ:
ESİN DEMİRCİ
HAYRİYE MORGÜL
IŞIL KALAY


DAVA VE İCRA TAKİP BİRİMİNİN GÖREVLERİ

  • Davalara ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili daire başkanlıkları ve valilikler ile koordinasyonunu sağlayarak Hukuk Müşavirliğine veya Mahkemesine intikal ettirmek.
  • Genel Müdürlük kayıtlarına giren yargı kararları ve icra dairesi müzekkerelerini valiliklere, ilgili daire başkanlıklarına bildirmek.
  • Diğer daire başkanlıklarının görev alanına giren konularda görüş oluşturulmasına katkı vermek.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen yönetmelik taslakları hakkında ilgili daire başkanlıklarının görüşünü almak suretiyle görüş bildirmek.